Tele - Austria & Germany

Tele - Austria & Germany

Tele - Austria & Germany

Văn phòng : Số 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam +84 (028) 3991 0781/ 0782
TELE - Austria & Germany

 

 

 Các bộ điều khiển và kiểm soát nguồn , bảo vệ thấp áp , quá áp và mất pha, bảo vệ cân bằng pha và thứ tự pha .

 Rờ-le trung gian, rờ-le thời gian , rờ-le kiếng .

 Bộ khởi động mềm .

 

 

 

Copyrights © 2017 CTY TNHH TM VA DV THIÊN NGHI. All rights reserved.